Productes ecològics i biodegradables: Oferint als nostres clients la possibilitat d’utilitzar productes totalment ecològics i biodegradables en els nostres serveis de neteja, així com el reciclatge de les deixalles i la correcta utilització de materials...

 

Baix consum energètic: per col·laborar amb el medi ambient i a la vegada assolir els nostres objectius empresarials en competitivitat de serveis de neteja, intentem estalviar al màxim el nostre consum energètic mitjançant les noves tecnologies i l’ús de la racionalització.

 

Dipòsit controlat de residus i reciclatge: Reutilitzem els envasos buits, per allargar el màxim possible la seva vida útil i així col·laborar amb el medi ambient i sostenibilitat del mateix. Totes les deixalles que ja no son reutilitzables en els nostres serveis de neteja, les dipositem als contenidors adequats (plàstics, papers, vidres, etc..).